Home

Sint-FredegandusGezellen vzw

Enkele van onze kunstschatten

decoratief lijntje

Wie zijn wij?

Praktische informatie

Sint-Fredegandus

Kerkgeschiedenis

Kunstschatten

Restauraties in 2019

Publicaties

Agenda 2019

Erfgoeddag
28 april

Publicaties

 • DVD (25 min.) over de kunstwerken in de Sint-Fredeganduskerk
 • Catechetische gids
 • Beknopte geschiedenis van de Sint-Fredeganduskerk
 • Brochure over de kunstwerken uit de Sint-Michielsabdij
 • De Sint-Michielsabdij, geschiedenis, zegels en heraldiek
 • Het Sint-Fredegandusbegraafpark te Deurne
 • Folder over de altaarschilderijen van J.P. Ykens en P. Ykens
 • Folder over de restauratie/conservatie van O.L.V. van Peys en Vrede
 • Fotoboek met alle kunstwerken in de kerk in kleur.
 • Ledenbladen 1999 t.e.m. 2019, met onder meer informatie over de kunstwerken en de gerealiseerde restauraties in de kerk.
 • Foto's van een aantal kunstwerken uit de kerk
  • de Sint-Fredeganduskerk (1644) zelf
  • het grafmonument van Waltmanus van Lissum (1855)
  • luchtfoto met de kerk en de begraafplaats
  • het binnenzicht van de kerk
  • het hoogkoor van de kerk
  • de doopvont (1609) met messing deksel (1757)
  • het Sint-Fredegandusaltaar (1680)
  • het Sint-Fredegandusbeeld van J.B. De Vré (1682)
  • het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar (1642)
  • het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Peys en Vrede (18de eeuw)
  • set van tien foto’s met de medaillons op het processiekleed van O.L.V. van Peys en Vrede (midden 19de eeuw)
  • het Sint-Anna-ten-Drieënbeeld (17de eeuw)
 • Welkom in de Sint-Fredeganduskerk, haar verleden, haar kunstwerken