Home

Sint-FredegandusGezellen vzw

Enkele van onze kunstschatten

decoratief lijntje

Wie zijn wij?

Praktische informatie

Sint-Fredegandus

Kerkgeschiedenis

Kunstschatten

Restauraties in 2019

Publicaties

Agenda 2019

Erfgoeddag
28 april

Practische informatie

Lidmaatschap

€ 15,00 per jaar (steunende leden € 26,00 per jaar) op rekeningnummer BE98 8334 9800 0993. Zo steun je mee de restauratie/conservatie van de kunstwerken in de Sint-Fredeganduskerk, word je persoonlijk geïnformeerd over alle initiatieven van de Gezellen, ontvang je ons jaarlijks ledenblad en krijg je (ook de inwonende gezinsleden) korting op onze betalende activiteiten (o.m. de concerten).

Fiscaal aftrekbare giften

Voor de restauratie van de kunstwerken werd bij de Vlaamse erfgoedorganisatie «Herita vzw», een projectrekening geopend.

Fiscaal aftrekbare giften zijn daardoor mogelijk door storting van minimum 40,00 EUR op rekening BE56 7450 0887 7488, met vermelding «Restauratie kunstwerken Sint-Fredeganduskerk». Een gift is onvoorwaardelijk en kan onder geen beding aan een tegenprestatie gekoppeld worden. Het fiscaal attest wordt je later opgestuurd door «Herita vzw».

Logo Herita

Rondleidingen voor groepen

Op aanvraag kunnen rondleidingen worden gegeven.
Voor meer informatie: Jan Oversteyns tel. 03-324 35 96