Home

Sint-FredegandusGezellen vzw

Enkele van onze kunstschatten

decoratief lijntje

Wie zijn wij?

Praktische informatie

Sint-Fredegandus

Kerkgeschiedenis

Kunstschatten

Restauraties in 2019

Publicaties

Agenda 2019

Erfgoeddag
28 april

DVD - Kunstwerken in de Sint-Fredeganduskerk

In 1998 werd de «vzw Sint-FredegandusGezellen» opgericht om onder meer zorg te dragen voor het behoud van het kunstpatrimonium in de gelijknamige kerk.

Naar aanleiding van hun tienjarig bestaan werd een DVD gemaakt die een uitgebreid overzicht geeft van de prachtige kunstwerken die de Sint-Fredeganduskerk bevat.

Er wordt vooreerst een hoofdstuk gewijd aan de geschiedenis van de kerk, waarna een uitgebreid overzicht volgt van de prachtige kunstwerken die de kerk bevat.

  • Het scenario werd gemaakt door Jan Oversteyns
  • De opnamen, de montage en de regie werden gerealiseerd door Karel Vandereycken
  • De teksten werden opgesteld door Jan De leus en Jan Oversteyns.
  • De stemmen werden ingesproken door Jan De leus en Jacintha Vervoort.
  • Het orgel werd bespeeld door Jacqueline De Kepper en Frits Prijt.
  • Paul Autrique, Willy De Meyer en André De Smet verleenden hun gewaardeerde medewerking.

Voor logistieke steun kregen we de hulp van de vzw Levanto-patrimonium.

Prijs

De prijs bedraagt 12 EUR.
Leden van de Sint-Fredegandusgezellen krijgen een korting van 2 EUR.

Verzendkosten: 3 EUR

Hoe kan je de DVD bestellen?

De DVD kan worden besteld bij Jan Oversteyns (03-324 35 96).

Na storting van bovenvermeld bedrag + 3 EUR verzendkosten op BE98 8334 9800 0993, met vermelding «DVD Sint-Fredeganduskerk», wordt de DVD naar u opgestuurd.

DVD Opdruk