Home

Sint-FredegandusGezellen vzw

Enkele van onze kunstschatten

decoratief lijntje

Wie zijn wij?

Praktische informatie

Sint-Fredegandus

Kerkgeschiedenis

Kunstschatten

Restauraties in 2019

Publicaties

Agenda 2019

Erfgoeddag
28 april

Wie zijn wij?

1998 was een bijzonder jaar in de geschiedenis van de Sint-Fredeganduskerk. In oktober van dat jaar was de restauratie van het kerkgebouw een feit. In het restauratiedossier was echter niets voorzien voor de kunstschatten die zich in de kerk bevinden.

Sint-Fredeganduskerk

Sint-Fredeganduskerk

Vanuit de bezorgdheid voor het behoud van het culturele erfgoed en ter bevordering van de culturele uitstraling van de Sint-Fredeganduskerk staken we datzelfde jaar met een aantal mensen de koppen bij mekaar en werd onze vereniging de «Sint-FredegandusGezellen» opgericht.

De doelstellingen werden als volgt omschreven:

  1. De kerk optimaal tot haar recht laten komen als liturgische ruimte
  2. Het restaureren van het kunstpatrimonium in functie van de ingezamelde fondsen
  3. Het openstellen van het kerkgebouw voor het publiek door het organiseren van onder meer rondleidingen, concerten, tentoonstellingen en openkerkdagen.